…εργασίες …εργασίες …εργασίες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών-κύκλωμα Κασσάνδρας

Εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών-κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
Οι εργασίες καθαρισμού αφορούν σε φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση επί των διαχωριστικών στηθαίων στην Επαρχιακή Οδό Μουδανίων – κύκλωμα Κασσάνδρας, από τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας έως τη Γέφυρα της Ποτίδαιας με κατεύθυνση προς την Ποτίδαια. Οι εργασίες θα γίνουν έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου, από 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. 
Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν σε κατεστραμμένα αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες θα γίνουν έως την Παρασκευή 21 Απριλίου, από 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου  

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και το Σάββατο 22 Απριλίου.  
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα της οδού Μαρίνου Αντύπα, από τη διασταύρωση του ισόπεδου κόμβου για τη Γεωργική Σχολή (έξοδος στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη) έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Μ. Κάλλας (στο ύψος της επιχείρησης “ΙΟΝ”), στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.  
Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν έως και το Σάββατο 22 Απριλίου με ώρα έναρξης στις 7 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών. 

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου.  
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 6+000 (κόμβος Βούλγαρη) έως τη Χ.Θ. 18+850 (περιοχή Ρυσίου).  
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν δεξιά της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, τμηματικά, έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 21.04.2023 οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην κατεύθυνση προς το κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ τη Δευτέρα 24.04.2023 οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην κατεύθυνση προς τα Νέα Μουδανιά. 
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.  

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου.  Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 13+400 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Θέρμης) έως τη Χ.Θ. 30+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Λακκώματος).  
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου, από τις 7 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων της οδού για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.