Εργα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας (12/6) – Ολα τα θέματα

Κεντρική Μακεδονία

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, στις 11.30 π.μ. ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

✔️  Επικύρωση πρακτικών 10ης/12-5-2023 και 11ης/17-5-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση τροποποίησης της αρ. 79/14-11-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΒ9Δ7ΛΛ-ΔΝΤ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2023” με την ένταξη χαρακτηρισμού ΚΑΕ ως δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

✔️  Έγκριση παράτασης του προγράμματος απασχόλησης επτά (7) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου, στα πλαίσια του Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην Π.Ε. Ημαθίας. 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. 

✔️  Έγκριση απόσυρσης του υπ’ αρ. ΚΗΙ 2800 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

✔️  Έγκριση παράτασης του προγράμματος απασχόλησης επτά (7) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου, στα πλαίσια του Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών στην Π.Ε. Πιερίας. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

✔️  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Π. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» Προϋπολογισμού: 440.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ Κωδικός έργου: 2415ΠΙΕ002ΚΑΠ22. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

✔️  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου» Προϋπολογισμού έργου: 200.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2023 με Κωδικό έργου: 1532ΠΙΕ001ΙΔΠ23 & ΚΑΕ 9773. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

✔️  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε Σερρών και του Δήμου Βισαλτίας για την υλοποίηση της πράξης «Απαλλοτριώσεις». 
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. 

✔️  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε Σερρών, του Δήμου Σερρών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Σερρών. 
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. 

✔️  Έγκριση (3ης) τροποποίησης σύμβασης για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης Ν. Σερρών, για τα έτη 2022-23» κατ’ εφαρμογή της παρ.1 περ. γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. 

✔️  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρεας και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ολύνθου για τις εργασίες με τίτλο «Επισκευή Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Ολύνθου» προϋπολογισμού 30.000,00 €. 
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής