Η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Εδεσσας

Εδεσσα

Συνεδριάζει αύριο, στις 5 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Εδεσσας.

Τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης είναι τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Έδεσσας έτους 2021 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή). 
• Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμών με την ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή). 
• Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή). 
• Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων «Π» επί του πεζοδρομίου της οικίας στην οδό Εθν. Αντίστασης  αρ. 21 στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
• Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης δύο (2) θέσεων στάθμευσης του Ο.Τ. 75Α της πόλης  Έδεσσας για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου MODE 3 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή). 
• 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή). 
• Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
• Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Τροποποίηση της αριθμ. 54/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του νεκροταφείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).   
• Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
• Σύσταση επιτροπής για την οργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
• Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Γ. Ν. Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος). 
• Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του κλάδου καφεζυθεστιατόρων (Εισηγητής: Δήμαρχος)