Εδεσσα: Οι Αντιδήμαρχοι – μέλη Δημοτικών Επιτροπών

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με απόφαση του Δημάρχου Εδεσσας, Δημήτρη Γιάννου, γνωστοποιήθηκαν οι Αντιδήμαρχοι που αποτελούν μέλη, αντίστοιχα, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εδεσσας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Εδεσσας.

Αναλυτικότερα είναι οι εξής:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Εδεσσας

Ιωάννης Μουράτογλου
Αναπληρωτής Σωτήριος Μούκας

Μιχάλης Σαμλίδης
Αναπληρώτρια Μαρούλα Κατσάρα Βλάχου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Εδεσσας

Μαρούλα Κατσάρα-Βλάχου
Αναπληρωτής Ιωάννης Μουράτογλου

Κώστας Λαμπρόπουλος
Αναπληρωτής Μιχάλης Σαμλίδης

Δείτε όλη την απόφαση εδώ