Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Απολογισμός Οικονομικής Επιτροπής – Εισηγήτρια η Α. Αηδονά

Κεντρική Μακεδονία

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη,  τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 11.00 π.μ.

Θέμα συζήτησης: 
Λογοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής δια μέσου της Προέδρου, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων β’ εξαμήνου 2021 

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Επίσης, ειδική δια ζώσης συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στις 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη). 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι σε ισχύ.