ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 285 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Ν. Πέλλας

Πέλλα

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου,  λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Έως σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί 105.000 αιτήσεις.  

Το 8μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.  

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ανέργων. 

Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ οι 25.000 θέσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:

Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)

Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %) 

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ.  

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:  
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

Οι θέσεις στο Ν. Πέλλας
Οσον αφορά το Ν. Πέλλας οι θέσεις στους τέσσερις (4) Δήμους είναι 253 και στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 32. Συνολικά είναι 285 και έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20  
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8  
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2  
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1  
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2  
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2  
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3  
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 52

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 2  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5  
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2  
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2  
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1  
ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2  
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4  
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 1  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2  
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1  
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 54

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40  
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 4  
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 3  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 2  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12  
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5  
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3  
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1  
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2  
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1  
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2  
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3  
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1  
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2  
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2  
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3  
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2  
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1  
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2  
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 109

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14  
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2  
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3  
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1  
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1  
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1  
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4  
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1  
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1  
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 
ΣΥΝΟΛΟ 38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11  
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4  
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 
ΣΥΝΟΛΟ 32