Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει για τους Δασικούς Χάρτες

Περιβάλλον

Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει για την ακόλουθη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας:

Από την Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.248334/25-7-2022 (ΑΔΑ: 9Y834653Π8-EBB) απόφαση, τροποποιήθηκε εκ νέου η οικ.1307/5-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας με τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων. 

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)  

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Έδεσσας Διεύθυνση Δασών Πέλλας Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου Διοικητήριο Έδεσσας 58200 Τηλ: 2313309764 και 2313309763  
 

Διεύθυνση Δασών Πέλλας, 5 ος όροφος, Γραφείο 511, Διοικητήριο Έδεσσας 582 00 Τηλ.: 238102760 Email: tdx-pel@.eedpmt.ypen.gr 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.30π.μ. έως 3.30μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και μόνον κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και 

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας Δασαρχείο Αριδαίας Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Ξενιτίδη 18 58400 Αριδαία Τηλ: 2313309623 Email: das-ari@eedpmt.ypen.gr κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 3.3 μ.μ. καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και μόνον κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 

Επίσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας.