728 x 90

Θ. Τζάκρη: Ο κ. Λιβανός δε δίνει ουσιαστικές απαντήσεις για τα ροδάκινα της Πέλλας

img

Ερώτηση της βουλευτή Πέλλας προς τον ΥΠΑΑΤ για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιέργειας των ροδάκινων

Με αφορμή τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζει τα τελευταία 20 χρόνια κυρίως όσον αφορά στην εμπορική της διαχείριση η καλλιέργεια της ροδακινιάς, κατάσταση η οποία έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της πανδημίας covid-19, η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 5 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τους κκ Βαγενά, Βέττα, Καρασαρλίδου, Κόκκαλη και Σκούφα, υπέβαλλαν Ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τον ρωτούσαν για τις προθέσεις του: πρώτον, να συμπεριλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της ροδακινιάς πρωτίστως των επιτραπέζιων ποικιλιών και σε δεύτερο βαθμό των συμπύρηνων και δεύτερον, το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου και πιο καινοτόμου παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας. 

Από την πλευρά του Υπουργείου ο Υπουργός κ. Λιβανός απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της ροδακινιάς, σημειώνει ότι στο «Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, ειδικότερα, στον Στόχο 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα, δράση 1.11, περιλαμβάνεται το Υποέργο 1: Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, στο οποίο αναφέρεται και η αναδιάρθρωση δενδροκαλλιεργειών. Ο προϋπολογισμός της 
αναδιάρθρωσης δενδροκαλλιεργειών ανέρχεται σε 350 εκ. € (3.000€ ανά στρέμμα)», χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν στην αναδιάρθρωση της ροδακινιάς πρόκειται να κατευθυνθεί όλο ή μέρος του ποσού των 350 εκ. €. 

Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση, δηλαδή όσον αφορά την ανάγκη συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου και πιο καινοτόμου παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας, ο κ. Λιβανός, αποφεύγοντας να απαντήσει, αναφέρθηκε εκτενώς στα νομοθετικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και της επίτευξης ικανοποιητικών τιμών των 
προϊόντων και της διάθεσης αυτών μέσα από «την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές δομές για τη συλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων τους και της προώθησης αυτών». 

Επιπλέον ενώ αναφέρει ότι «στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ημαθίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ έτους 2020, καλλιεργούνται 319.808 στρέμματα με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε σύνολο 375.324,50 στρεμμάτων που καταγράφονται πανελλαδικά (ή ποσοστό 85,21%) και έχουν αναγνωριστεί 25 Οργανώσεις Παραγωγών και μία Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών για ροδάκινα και νεκταρίνια» δεν γίνεται καμία αναφορά στο ποσοστό της παραγωγής ροδακινοειδών που διαχειρίζονται οι 25 Οργανώσεις Παραγωγών και η μία 
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των παραγωγών και τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Δείτε αναλυτικά την απάντηση του ΥΠΑΑΤ, Σπ. Λιβανού, στην ερώτηση των βουλευτών:

" Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. Τζάκρη, Ά. Βαγενά, Κ. Βέττα, Φρ. Καρασαρλίδου, Β. Κόκκαλης και Μπ. Σκούφα, σας πληροφορούμε τα εξής: 
Όσον αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της ροδακινιάς, επισημαίνεται ότι στο «Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, ειδικότερα, στον Στόχο 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα, δράση 1.11, περιλαμβάνεται το Υποέργο 1: Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, στο οποίο αναφέρεται και η αναδιάρθρωση δενδροκαλλιεργειών. Ο προϋπολογισμός της αναδιάρθρωσης δενδροκαλλιεργειών ανέρχεται σε 350.000.000€ (3.000€ ανά στρέμμα). 

Όσον αφορά στα θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τα θέματα των τιμών των προϊόντων και της διάθεσης αυτών, απαιτείται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές δομές για τη συλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων τους και της προώθησης αυτών. 

Η δραστηριοποίηση των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσα από τις συλλογικές δομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις 
Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, μεγέθυνση εκμεταλλεύσεων, μείωση κόστους εισροών, αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των προμηθευτών και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Ειδικά, σε τέτοιες περιόδους κρίσεων, ο ρόλος των συλλογικών δομών, όπως είναι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι Συνεταιρισμοί κ.ά., οφείλει να είναι ουσιαστικόςκαι παρεμβατικός και να δίνει λύσεις στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου. 

Συγκεκριμένα, η πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 891/2017, (ΕΕ) αριθ. 892/2017 και (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως ισχύουν, Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. 4270/139407/28-12-2017 (Β ́5/5-1-2018), 397/18235/16- 2-2017 (Β ́601/24-2-2017) και 266355/11-02-2009 (Β ́594/1-4-2009), όπως ισχύουν], οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους. 

Οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, μπορούν να υλοποιούν δράσεις, που περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους: 
 προγραμματισμός της παραγωγής, 
 αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση 
των προϊόντων τους, 
 προώθηση των προϊόντων τους, 
 μείωση του κόστους παραγωγής, 
 προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση), 
 μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά - δωρεάν διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου). 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ενθαρρύνει το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος, 
ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή στο προϊόν τους, μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα να κλείσουν συμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές. 

Σημειωτέα είναι η υπογραφή της αριθμ. 2745/328012/24-12-2019 (Β 4761) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των 
αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (A 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013», με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Ε.Δ.Ο.) και διευκρινίζεται το καθεστώς ελέγχου τους. Παράλληλα, θεσπίζεται το κυρωτικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν παραβάσεις, ενώ τίθενται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του σχετικού ενωσιακού κανονισμού αναφορικά με συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. 

Περαιτέρω, τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων αποτυπώνει και η νομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020, ΦΕΚ Α ́52). Ειδικότερα, με τον συγκεκριμένο νόμο παρέχονται, μεταξύ άλλων, αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας. 

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ημαθίας: 
 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ έτους 2020, καλλιεργούνται 319.808 στρέμματα με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε σύνολο 375.324,50 στρεμμάτων που καταγράφονται πανελλαδικά (ποσοστό 85,21%) και 
 έχουν αναγνωριστεί 25 Οργανώσεις Παραγωγών και μία Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών για ροδάκινα και νεκταρίνια. "