ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (28/2)

Κεντρική Μακεδονία

⭕️ Τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται η 1η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής.

⭕️ Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη (διατηρητέο στον αύλειο χώρο, επί της 26ης Οκτωβρίου 64).