ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (28/2)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

 Η πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30.

 Θ’ ακολουθήσει, στις 7.30 μ.μ., η τακτική συνεδρίαση του Σώματος, με τα παρακάτω θέματα:

✔️  Έγκριση του σχεδίου της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (Εισηγητής: Δήμαρχος). 
✔️  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
✔️  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Α’ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)  
✔️  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)