Εργασίες συντήρησης σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες συντήρησης επί της 25ης Επαρχιακής Οδού  (Διασταύρωση Ε.Ο. 2 – Σταυρός – Όρια Νομού Χαλκιδικής)

Εργασίες συντήρησης επί της 25ης Επαρχιακής Οδού  (Διασταύρωση Ε.Ο. 2 – Σταυρός – Όρια Νομού Χαλκιδικής) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 7 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Πρόκειται για εργασίες κοπής βλάστησης (δένδρα και κλαδιά), εργασίες καθαρισμού και χωματουργικές εργασίες επί της 25ης Επαρχιακής Οδού (Διασταύρωση Ε.Ο. 2 – Σταυρός – Όρια Νομού Χαλκιδικής),  στο οδικό τμήμα μεταξύ του οικισμού Σταυρού έως τα όρια Ν. Χαλκιδικής, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. 
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών. 

Εργασίες συντήρησης επί της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη-Κόμβος Ν. Σάντας έως τα όρια Ν. Κιλκίς 

Εργασίες συντήρησης  επί της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη- Κόμβος Ν.Σάντας έως τα όρια Ν. Κιλκίς θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 9 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 7 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Πρόκειται για εργασίες κοπής βλάστησης (δένδρα και κλαδιά), εργασίες καθαρισμού και χωματουργικές εργασίες επί της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κόμβος Ν. Σάντας έως τα όρια του Ν. Κιλκίς, στο οδικό τμήμα μεταξύ του ισόπεδου κόμβου Νέας Λητής έως τα όρια Ν. Κιλκίς, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. 
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.