(ΦΩΤΟ) ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Παιδεία

Στις, 9/02/2024, ημέρα Παρασκευή, ο κ. Ζήμνας Δημήτριος, Διευθυντής Καθαριότητας και υπεύθυνος του τμήματος ανακύκλωσης του Δήμου Έδεσσας, επισκέφτηκε το 1ο ΕΠΑΛ/ΕΚ ΈΔΕΣΣΑΣ, μετά από κάλεσμα του σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Τομέα Υγείας–Πρόνοιας–Ευεξίας, για δράσεις του Δήμου που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία και την Ανακύκλωση.

Ειδικότερα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δούνε πιο σοβαρά και υπεύθυνα το κομμάτι της ανακύκλωσης, καθώς αποτελεί τη μοναδική λύση στο πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Δόθηκε έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών, υιοθετώντας περιβαλλοντική συνείδηση και ενισχύοντας την σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης.

Πέρα όμως από τα περιβαλλοντικά́ οφέλη, αναφέρθηκαν και τα ευρύτερα οφέλη τους στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, στην ανάπτυξη καινοτόμων επενδύσεων και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στα πλαίσια της παρουσίασης διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγιο στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, τέθηκε στόχος να συνεχιστεί η δράση αυτή, ώστε να γίνει διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας που αποκόμισαν οι μαθητές με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για μία βιώσιμη ανάπτυξη.