ΑΣΕΠ: Μόνιμοι στον e-ΕΦΚΑ με απολυτήριο λυκείου και χωρίς γραπτό διαγωνισμό!

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Εκτός του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιηθούν οι 173 μόνιμες προσλήψεις στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, όπως έχει γράψει και σε παλαιότερα αποκλειστικά ρεπορτάζ το proson.gr, οι 173 προσλήψεις θα υλοποιηθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ενώ οι επιτυχόντες θα κριθούν με σειρά προτεραιότητας, βάσει των προσόντων τους και διαφόρων κοινωνικών κριτηρίων.

Το προσχέδιο της προκήρυξης «έφυγε» την Παρασκευή από το ΑΣΕΠ για το Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός των επόμενων ημερών.

Στο ΦΕΚ θα αναγράφονται οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα τέλη Δεκεμβρίου, ώστε να μην συμπέσουν με τις αιτήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να φέρουν αυξημένο φόρτο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που εστάλη την Παρασκευή στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβεβαιώνει τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του proson.gr, η προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 173 θέσεων μονίμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προσλήψεις και με απολυτήριο λυκείου

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δηλαδή μπορούν να λάβουν μέρος και απόφοιτοι λυκείου.

Συγκεκριμένα στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), γίνονται δεκτοί απόφοιτοι που κατέχουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Δεκτοί γίνονται ακόμα και όσοι κατέχουν απολυτήριο τίτλο:

Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Ο πίνακας θέσεων ΕΔΩ

Ετικέτα: