Εργασίες… εργασίες… εργασίες… σε δρόμους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην 11η Επαρχιακή Οδό  

Οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην 11η Επαρχιακή Οδό θα συνεχιστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Σάββατο 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 8 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.   
Πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού, στο οδικό τμήμα από τον Σοχό έως τη διασταύρωση Νιγρίτας και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας,  ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό  Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας 

Eργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Πρόκειται για τις εξής εργασίες: 
Α) Εργασίες τοποθέτησης νέων Συστημάτων Ασφαλείας Οδού (στηθαίων) επί της 27ης Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, στο τμήμα από τη “Villa KIZA” έως το ξενοδοχείο “SUN BEACH”, στην κατεύθυνση προς Ν. Μηχανιώνα.  
Β) Οικοδομικές εργασίες επί του ερείσματος της 27ης Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ν.Μηχανιώνας εντός του οικισμού των Νέων Επιβατών, στην κατεύθυνση προς Ν. Μηχανιώνα. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.