ΔΕΥΑ Πέλλας – Τα θέματα που θα συζητήσει (16/1)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας θα γίνει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στη 1 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης 1, Γιαννιτσά).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

✔️Έγκριση σύμβασης με εταιρεία καθαρισμού εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ 
✔️Έγκριση σύμβασης με εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας κτιρίων ΔΕΥΑΠ 
✔️Ορισμός Επιτροπής Απογραφής της Αποθήκης 2022 
✔️Έγκριση σύμβασης με Τεχνικό υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων 
✔️Έγκριση παράτασης Σύμβασης προμήθειας γάλακτος 
✔️Έγκριση παράτασης Σύμβασης προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος 
✔️Έγκριση παράτασης Σύμβασης προμήθειας αδρανών υλικών 
✔️Έγκριση παράτασης Σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος 
✔️Έγκριση παράτασης ιδιωτικού Συμφωνητικού Τεχνικής Εξυπηρέτησης μηχανών  
✔️Ψήφιση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 
✔️1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑΠ 
✔️Έγκριση Δαπανών για επείγουσες ανάγκες μέχρι 200,00€ 
✔️Αιτήσεις – Διάφορα 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ 
Γεώργιος Τόσιος