Ποιες επιχειρήσεις θα γλιτώσουν φέτος από το τέλος επιτηδεύματος

Οικονομία

Διευρύνεται φέτος ο αριθμός των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 400 έως 1.000 ευρώ, καθώς το εκκαθαριστικό της εφορίας θα «ξεφουσκώσει» και για όσους αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων από την 1η Οκτωβρίου του 2022, ενώ η λίστα των εξαιρέσεων περιλαμβάνει ακόμα 14 κατηγορίες φορολογούμενων.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει σενάριο για «κούρεμα» κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος το 2024 και πλήρη κατάργηση του το 2025 για 900.000 υπόχρεους.

Ειδικότερα τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ δεν θα πληρώσουν φέτος τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 2 εκ. ευρώ, που από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έστω και κατά ένα άτομο.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο είναι μόνιμο και ισχύει για επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε χρόνο. Έτσι, επιχείρηση που την 1η Ιανουαρίου του 2023 αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον έως το τέλος Μαρτίου δεν θα καταβάλλει τέλος επιτηδεύματος το 2024. Το ίδιο ισχύει και για επιχείρηση που την 1η Φεβρουαρίου 2023 θα αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και θα τον διατηρήσει τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου.

Επίσης από το τέλος απαλλάσσονται:

Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.

Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είχε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος – παραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01 «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές».

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.

Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

Παράλληλα το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 40% για τρία χρόνια για τους καλλιτέχνες που επλήγησαν από την πανδημία, ενώ απαλλάσσονται πλήρως για τα έτη 2022, 2023 και 2024 όσοι έκλεισαν τα βιβλία τους από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και θα προχωρήσουν σε επανέναρξη μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς το ύψος του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνεται ως εξής:

400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε χωριά – πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος που επιβλήθηκε στα χρόνια των μνημονίων βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος κέρδη ή ζημιές, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν κόψει ούτε μια απόδειξη αλλά είναι ενεργοί στα μητρώα της εφορίας.