ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (20/3)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

⭕️ Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 20 Μαρτίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 11 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) υβριδικά (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

⭕️ Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού (υποχρεωτική αναμόρφωση) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης ( Ο.Π.Δ.- υποχρεωτική αναμόρφωση) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Έγκριση 1ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος επενδυτικών δαπανών ειδικών χρηματοδοτικών πηγών Π.Κ.Μ. έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

⭕️ Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

⭕️ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α.” 
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε Θεσσαλονίκης.

⭕️ Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2024. 
Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

⭕️ Έγκριση δωρεάς τεχνολογικού εξοπλισμού στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

⭕️ Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Αλιείας για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ του Π.ΑΛ.Υ.Θ. 2021-2027 και ορισμός εκπροσώπου Αναπτυξιακών Εταιριών/Οργανισμών της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

⭕️ Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας στην Επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3.77-4.1 και ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού). Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

⭕️ Έγκριση δωρεάς επτά (7) απινιδωτών σε συλλόγους, φορείς και δημοτικά διαμερίσματα της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. 

⭕️ Έγκριση δωρεάς δύο μπασκετών στον Αθλητικό Σύλλογο Γαλάτιστας και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο Βραστάμων. Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.