Στο στάδιο της Αριδαίας οι αγώνες της “Αιολικός ΠΑΕ”;

Αθλητικά

«Δια περιφοράς» κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα διεξαχθεί, σήμερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 10 π.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 στην “Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός ΠΑΕ”»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αλμωπίας:

Η συνεδρίαση δικαιολογείται ως έκτακτη-κατεπείγουσα, καθώς σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5306/19-3-2024 εισήγηση της Δ/νσης Ο.Υ. με θέμα: «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση για τη Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 στην «Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός ΠΑΕ»: 
«1. Η επικύρωση της βαθμολογίας της κατηγορίας SL 2 για την διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 19/3/2024. 
2. Η « Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός ΠΑΕ» αιτείται την πραγματοποίηση αγώνα το Σάββατο, 23/3/2024.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ