Εως και 361% παραπάνω πληρώνουμε τα απορρυπαντικά στην Ελλάδα

Οικονομία

Χρυσάφι πληρώνουμε στην Ελλάδα τα απορρυπαντικά ρούχων. Συγκεκριμένα τα ίδια προϊόντα στη χώρα μας είναι έως 361% πιο ακριβά από τις άλλες χώρες εν μέσω πληθωρισμού!

Στο στόχαστρο της έρευνας που δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφορά προϊόντας των Unilever και P&G που κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Από τα αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:

• Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα χωρών που έχουν υψηλές τιμές ανεξαρτήτως του μεγέθους της συσκευασίας. Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τον γεωγραφικό παράγοντα, καθώς η Ελλάδα με την Κύπρο έχουν μεγάλη διαφορά στις τιμές τους (η Κύπρος έχει φθηνότερες τιμές) παρόλο που για τη μεταφορά του προϊόντος στην Κύπρο πιθανώς να χρειάζεται επιπλέον κόστος, λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας.

• Στην Ελλάδα, όσο πιο μικρή είναι η συσκευασία τόσο υψηλότερη είναι η τιμή ανά τεμάχιο (στις κάψουλες). Στη συσκευασία των 14 τεμαχίων η τιμή ανά τεμάχιο είναι 0,66 ευρώ, ενώ σε αυτή των 54 τεμαχίων, 0,44 ευρώ. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, η τιμή ανά τεμάχιο δεν διαφοροποιείται.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν προϊόντα σε κάψουλες και σκόνη πλυντηρίου των σημάτων Skip και Ariel.

ethnos.gr