(ΦΩΤΟ) ΣΚΥΔΡΑ: Ενημερωτική συνάντηση για ζητήματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σκύδρα

Τεχνική συνάντηση με θέμα: «Ενημέρωση των Αιρετών και Στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές» πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σκύδρας, την Πέμπτη 9 Μαρτίου.

Η συνάντηση αποτελούσε δράση του συνολικού έργου που υλοποιεί Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) κι έχει τον τίτλο « Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κι από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της θεματολογίας της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις:

Α’ Ενότητα: Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία/Χρόνιες παθήσεις.

Εισηγήσεις:

• Η αρχή του disability mainstreaming, από τη Σοφία Λαζαρίδου, κοινωνιολόγο 
• Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές κι αναπτυξιακές πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα, από την Θεοπίστη Δημητριάδου, κοινωνιολόγο 
• Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Αμε Α., από την Κατερίνα Λαλιά, νομικό 
• Δικαιώματα και παροχές/διευκολύνσεις ανά τομέα, από την Κατερίνα Λαλιά, νομικό 

Β’ Ενότητα: Η άλλη έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης 
• Μία κοινωνία ανοιχτή για όλους δίχως φραγμούς κι εμπόδια για τα Αμε Α., από τον Κωνσταντίνο Ξενίδη, κοινωνιολόγο 
• Υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο παρακολούθησης εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ του Ο.Η.Ε., από την Κατερίνα Λαλιά, νομικό 
• Πολιτική συνοχής και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Κατερίνα Λαλιά, νομικό  
• Η σύγχρονη θεώρηση και έννοια της προσβασιμότητας: βασικοί τομείς εφαρμογής της για τα ΑμεΑ. Κρίσιμες έννοιες: σχεδιασμός για όλους, εύλογες προσαρμογές, υποστηρικτική τεχνολογία, ζωντανή βοήθεια, από τον Ισαράι Λισάντερ, εμπειρογνώμονα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας 
• Τοπικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία

Στη συνάντηση συμμετείχαν αιρετοί, στελέχη του Δήμου Σκύδρας κι εκπρόσωποι των Συλλόγων ΑμεΑ Σκύδρας «Αλληλεγγύη» και Συμβαδί-ζω» που ενημερώθηκαν για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας ΑμεΑ. και τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Μέσα στο επόμενο διάστημα θ’ ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ