Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Σύνδρομο Down (21/3)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-LIFESTYLE

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ορίζει ως Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down την 21η Μαρτίου κάθε έτους και καλεί όλα τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, να ακολουθήσουν και να προωθήσουν τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την κοινωνία για το σύνδρομο Down.

With Us Not For Us Word Down Syndrome Day, 21 March 2023

Η ημερομηνία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Σύνδρομο Down είναι η 21η ημέρα του 3ου μήνα και  επιλέχθηκε για να υποδηλώσει τη μοναδικότητα του τριπλασιασμού (τρισωμία) του 21ου χρωμοσώματος που επιφέρει το σύνδρομο Down. Το σύνδρομο Down υπήρξε ανέκαθεν μέρος της ανθρώπινης κατάστασης και ποικιλομορφίας, υπάρχει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη και έχει ως αποτέλεσμα ποικίλες επιδράσεις στη μάθηση, στα φυσικά χαρακτηριστικά ή στην υγεία.

Η επαρκής πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και στη συνεκπαίδευση, καθώς και η κατάλληλη έρευνα, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του ατόμου. Το σημείωμα του ΟΗΕ για το 2023 έχει τίτλο «With Us Not For Us», δηλαδή, «Μαζί μας, όχι Για εμάς», προωθώντας την αυτό- εκπροσώπηση και τη συμπερίληψη των ατόμων με σύνδρομο Down, καλώντας την παγκόσμια κοινότητα να αναλάβει δράσεις.

Το μήνυμα «Μαζί μας όχι Για εμάς» είναι το κλειδί για μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με την αναπηρία και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που και η Ελλάδα έχει κυρώσει καθιστώντας της νόμο του κράτους. 
Ο ΟΗΕ δεσμεύεται να προχωρήσει από το ξεπερασμένο φιλανθρωπικό μοντέλο, όπου τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονταν ως αντικείμενα οίκτου και βασίζονται σε άλλους για υποστήριξη.

Μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να τους φέρονται δίκαια και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους, συνεργαζόμενοι ΜΕ άλλους για να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Η ΕΣΑμεΑ, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όλες οι οργανώσεις μέλη τους και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα της χώρας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ισότιμη μεταχείριση, την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, και για την άρση κάθε μορφής διάκρισης και αδικίας που ωθεί στο περιθώριο τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.  

Διεκδικούν ένα ολοκληρωμένο φάσμα προσεγγίσεων για τα άτομα με σύνδρομο Down για την υποστήριξή τους στη διαδρομή προς την κοινωνική και επαγγελματική τους συμπερίληψη: με πρώιμη παρέμβαση, κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ένταξη στην απασχόληση, κοινωνική φροντίδα με επαρκείς υπηρεσίες, δομές υποστηριζόμενης και ανεξάρτητης διαβίωσης και με προσωπική βοήθεια στην κοινότητα.

Η σημερινή παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το σύνδρομο Down είναι ημέρα εγρήγορσης και αγώνα  μέχρι να μπει ουσιαστικό τέλος στις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με σύνδρομο Down.

Βίντεο με υποτίτλους στα αγγλικά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Σύνδρομο Down 2023

https://youtu.be/6NBJ3GIUTps 
Γελοίες δικαιολογίες για την άρνηση συμπερίληψης

https://youtu.be/rqZHp0q3_SY 
Συλλογή βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα