ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (29/3) – ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας θα πραγματοποιηθεί, την ερχόμενη Τετάρτη 29 Μαρτίου, στις 6 μ.μ., δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχείο, στην Εδεσσα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Εφαρμογή κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Κερασούντος 1 (4ο Νηπιαγωγείο), στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
2. Κοπή ενός δένδρου (έλατο), στην οδό Στρατού 12Α, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
3. Κοπή ενός δένδρου (κυπαρίσσι), στο κοιμητήριο, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
4. Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
5. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
6. Έγκριση 2ης Παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Α’ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προθάλαμου και ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης» (Α.Μ. 14/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 15/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
11. Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων α) «Αποκατάσταση Διαβάσεων από Κυβόλιθο επί της 18ης Οκτωβρίου λόγω Καθιζήσεων» (Αρ. Μελ. 15/2019) & β) «Επισκευή WC Δημοτικού Σχολείου Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 13/2019) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
12. Έγκριση της έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).  
13. Απόδοση χρηματοδότησης στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
14. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
15. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
16. Αναπλειστηριασμός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
17. Διαγραφές ή μη ποσών από  βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
18. Έγκριση τοποθέτησης συστημάτων υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).   
19. Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων LED στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).   
20. Έγκριση μελέτης εφαρμογής της ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του Δημαρχείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).   
21. Έγκριση της αριθμ. 12/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ). 
22. Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ). 
23. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικον. έτος 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής). 
24. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής). 
25. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
26. Έγκριση συμμετοχής της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) στην υπ’ αριθμ. 2545/10/10/2022  πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 (Εισήγηση: Δήμαρχος). 
27. Συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 2545/10/10/2022 της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 και ορισμός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του. (Εισήγηση: Δήμαρχος). 
28. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Έδεσσας έκτασης του στρατοπέδου Καλέντζου Β’ (πρώην 21ου ΛΕΜ) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Έδεσσας (Εισήγηση: Δήμαρχος). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ