ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Ο Α.Σ.Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΖΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ & ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Ο Α.Σ.Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ζητά να καλύψει τις θέσεις:

 ΓΕΩΠΟΝΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απόφοιτος Γεωπονικής σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ

Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο της γεωπονίας θα συνεκτιμηθεί.

 ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΤΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Αποστολή βιογραφικών στο email: asflamourias@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23810 99135