Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Πέλλας

Παιδεία

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται τα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Πέλλας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  και το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.   

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα ακόλουθα προγράμματα: 

✔️  Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 
✔️  Ζαχαροπλαστική με παραδοσιακές συνταγές 
✔️  Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω την φορολογική μου δήλωση 
✔️  Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα χρηματοδοτικά προγράμματα εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

Γραφείο τύπου