ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (26/3)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, την Τρίτη 26 Μαρτίου, στις 6.30 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αποχαρακτηρισμός ή επαναχαρακτηρισμός ιδιωτικών εκτάσεων με χρήσεις πεζόδρομος και χώρος ανέγερσης εκκλησίας στα ΟΤ 183 και ΟΤ 183Δ του εγκεκριμένου σχεδίου της Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4759/2020 (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 
2. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
3. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
4. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση “Πασά -Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
5. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Αποδοχή του χρηματικού υπολοίπου της Ν.Ε.Λ.Ε. μεταφορά του και κλείσιμο των τραπεζικών της λογαριασμών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
7. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μεσημερίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
8. Έγκριση ή μη προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 45, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 
9. Έγκριση ή μη προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 211, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).   
11. Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
12. Ορισμός επιτροπών άρδευσης Δήμου Έδεσσας έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
13. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
14. Τροποποίηση της αριθμ 18/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του και τις επιπλέον υπηρεσίες»  (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
15. Παραχώρηση χώρων – αιθουσών σε Συλλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
16. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος). 
17. Έκδοση κανονιστικής πράξης που θα ρυθμίζει θέματα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής, κατ’ επιταγή του άρθρου 66 του Ν. 4483/17 (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 
18. Τροποποίηση της αριθμ. 29/2022 κανονιστικής πράξης για την ρύθμιση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια με κερματοδέκτη (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 
19. Κατάργηση ή μη θέσεων περιπτέρων στις Δημοτικές Κοινότητες Περαίας, Άγρα, Βρυτών, Ριζαρίου & Παναγίτσας (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή). 
20. Λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών σχετικά με την ανασύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Έδεσσας (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
21. Έγκριση  Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ((Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
22. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
23. Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
24. Ανακοίνωση του με αριθμ. πρωτ. 133841(124)/21.2.2024 εγγράφου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
25. Ανακοίνωση του με αριθμ. πρωτ. 169075(177)/5.3.2024 εγγράφου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)