Οι τρεις τρόποι ρύθμισης χρεών προς τον ΕΦΚΑ

Οικονομία

Περισσότεροι από 270.000 ασφαλισμένοι – οφειλέτες του ΕΦΚΑ που έχουν χάσει την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων του 2019 έχουν τώρα μια νέα ευκαιρία να επανενταχθούν, αναβιώνοντας τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Οι αιτήσεις για την αναβίωση της ρύθμισης υποβάλλονται στα υποκαταστήματα του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ. Από προχθες ξεκίνησε η διαδικασία επανένταξης των οφειλετών του ΕΦΚΑ στις ρυθμίσεις των 120 και των 72 δόσεων, καθώς και στη ρύθμιση οφειλών για τα χρέη της πανδημίας (72 δόσεις για την COVID-19 περίοδο).

Οσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν μόνο την επανένταξη στις 120 δόσεις ή τις 36-72 δόσεις του COVID και δεν έχουν φρέσκα χρέη από την περίοδο της ενεργειακής κρίσης να ρυθμίσουν, μπορούν να αναβιώσουν τη ρύθμισή τους, με φυσική παρουσία όμως στα υποκαταστήματα του ΚΕΑΟ ή του ΕΦΚΑ.

Προσοχή. Η διαδικασία της επανένταξης δεν θα γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά θα πρέπει ο ασφαλισμένος να μεταβεί στο υποκατάστημα του ΚΕΑΟ ή του ΕΦΚΑ χωρίς δικαιολογητικά, αλλά με ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ταυτότητα). Εκεί θα υποβάλει την αίτηση για την επανένταξη.

1. Αναβίωση 72 ή 120 δόσεων. Για να καταστεί ενεργή η επανένταξη, θα πρέπει να πληρώσει ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Εφόσον πληρώσει το ποσό, θα επανεντάσσεται αυτόματα στη ρύθμιση. Δεν θα χρειάζεται να πληρώσει όλες τις οφειλόμενες δόσεις, δηλαδή όλο το απαιτητό ποσό, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Ολες οι υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις θα εντάσσονται στο τέλος της ρύθμισης.

Εξαίρεση. Δεν είναι δυνατή η αναβίωση των ευνοϊκών ρυθμίσεων των 120 και των 72 δόσεων αν μετά την απώλεια οι ενταχθείσες σε αυτές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ή σε ειδική ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης. Μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος αναβίωσης της ρύθμισης από τον οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ θα πραγματοποιείται από την τελευταία έλεγχος και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων θα υλοποιείται η επαναφορά της ρύθμισης.

Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής, επιβαρύνονται με το ποσό του τόκου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο από την απώλεια της αρχικής ρύθμισης έως την ημερομηνία αναβίωσης της ρύθμισης.

ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς

Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης.

2. Αναβίωση 36 ή 72 δόσεων. Σε δεύτερο χρόνο και εντός Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία για την ένταξη στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων που θα αφορά τις οφειλές της ενεργειακής κρίσης, καθώς η ένταξη στη νέα ρύθμιση θα γίνεται με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που προετοιμάζεται. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο στόχος είναι η πλατφόρμα να λειτουργήσει πριν από το Πάσχα. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Απριλίου.

3. Πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων. Αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές χωρίς να τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες. Τακτικές ρυθμίζονται σε έως 24 έντοκες δόσεις. Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37%, ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 13-24 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανεβαίνει στο 5,87%. Επίσης, σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,87% ετησίως μπορούν να ενταχθούν έκτακτες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων (π.χ. πρόστιμα). Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται.

Προσοχή. Κατ’ εξαίρεση, ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση άλλα χρέη (π.χ. μεταγενέστερα του 2018) ακόμη και εάν έχει χάσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κατά παρέκκλιση της διάταξης που ισχύει, η οποία απαγορεύει την υπαγωγή σε νέα ρύθμιση αν ο οφειλέτης έχει ήδη χάσει μία.

Πηγή: in.gr

Ετικέτα: