Πρόγραμμα “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις” – Οι αιτήσεις έως 15 Απριλίου

Οικονομία

➡️  Μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:00, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό προβλέπεται στην τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», το οποίο αρχικά ήταν ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ακόμα, στο πλαίσιο της τροποποίησης, προβλέπεται πως τα απαιτούμενα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος) υποβάλλονται, για όλες τις αιτήσεις, επίσης έως τις 15 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).