Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Σκύδρας

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Ανακοίνωση του Δήμου Σκύδρας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας ΔΕ εργατών γενικών καθηκόντων αναφέρει:

Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ.102/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

▪️ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ