Εργασίες διαγράμμισης & κοπής πρασίνου σε δρόμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου.  
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής πρασίνου και αυτοφυούς βλάστησης στα εξής σημεία: 
1. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ.18+850 (Α/Κ Ν.Ρυσίου) έως τη Χ.Θ.61+700 (Α/Κ Σιθωνίας-Κασσάνδρας) 
2. Στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών-Κύκλωμα Κασσάνδρας, από τη Χ.Θ.0+000 (Α/Κ Σιθωνίας-Κασσάνδρας) έως τη Χ.Θ. 23+650 (Κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας) 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν επί των ερεισμάτων, δεξιά των οδών, ανά κατεύθυνση και τμηματικά, από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου, από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Τη Δευτέρα 24 Απριλίου οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική.  
Την Παρασκευή 28 Απριλίου οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην κατεύθυνση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, στα τμήματα των οδών εντός του Νομού Χαλκιδικής.  
Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων των παραπάνω οδών για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.  

Εργασίες διαγράμμισης στην 30η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης 

Εργασίες διαγράμμισης στην 30η Επαρχιακή Οδό Ρυσίου – Ταγαράδων- Αγίας Παρασκευής- Σουρωτής – Βασιλικών θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου.  
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανανέωσης της διαγράμμισης του άξονα της 30ης Επαρχιακής Οδού Ρυσίου – Ταγαράδων- Αγίας Παρασκευής- Σουρωτής – Βασιλικών σε όλο το μήκος της οδού, από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 9.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.