ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: Μέχρι τέλη Μαΐου θα λάβει 170 κάδους απορριμμάτων

Τοπική Αυτοδιοίκηση

O Δήμος Αλμωπίας στα πλαίσια ανανέωσης του εξοπλισμού των υπηρεσιών Καθαριότητας, παρέλαβε 100 νέους κάδους απορριμμάτων, ενώ θα παραλάβει άλλους 70 μέχρι το τέλος Μαΐου, προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλιοί μη λειτουργικοί κάδοι και να γίνει τοποθέτηση σε νέα σημεία.

Η ενέργεια αυτή έχει στόχο τη βελτίωση της γενικότερης εικόνας όλου του Δήμου, με συνέπεια η αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται άμεσα και πιο λειτουργικά.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δίκτυο των κάδων, κατανοώντας τις ανάγκες των δημοτών. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των νέων κάδων, δίνοντας έμφαση στα σημεία με την μεγαλύτερη ανάγκη.

Παρακαλούμε τους δημότες, να μην τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπάζα, να τοποθετούν τα απορρίμματα τους σε καλά δεμένες σακούλες μέσα στον κάδο και να φροντίζουν τα καπάκια τους να παραμένουν κλειστά.

 Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί για να διατηρηθεί ο Δήμος μας καθαρός! 

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,  
Συντήρησης Πρασίνου και Ανακύκλωσης 
Πολυξένη Νάνου