Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας δια περιφοράς (12/5)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων α) προθεσμιών της κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δ.Σ. 2024-2027 της Π.Κ.Μ. β) ειδικών θεμάτων για τη μεταφορά μαθητών.  
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς ηλεκτρονικά.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής: 

✔️ Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 της Π.Κ.Μ.  
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.  

✔️ Έγκριση τροποποίησης της αρ. 51/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΙΗ7ΛΛ-Χ1Γ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012350875) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.  
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. 

✔️ Έγκριση τροποποίησης της αρ.52/2023 (ΑΔΑ:6ΤΚ37ΛΛ-ΘΨΠ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012359476) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.  
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. 

✔️ Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου της αρ. 15/2023 (23SYMV012422683) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ημαθίας.  
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. 

✔️ Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου της αρ. 18/2023 (23SYMV012422876) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Ημαθίας.  
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

✔️ Έγκριση 2ης τροποποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν την αρ. οικ. 28080(257)/13-01-2023 (ΑΔΑ:69ΘΝ7ΛΛ-ΚΡΠ & ΑΔΑΜ: 23PROC011981726) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. 

✔️ Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 που αφορούν την αρίθμ.422793(1511)/14-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010753403) διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025. Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.