Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Εδεσσας

Κεντρική Μακεδονία

Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 22 Μαΐου έως και το Σάββατο 27 Μαΐου.  
Πιο αναλυτικά, θα συνεχιστούν οι εργασίες κοπής πρασίνου επί της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στα εξής σημεία: 
– Στο τμήμα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) έως τον οικισμό της Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000), επί της κεντρικής νησίδας, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας, ανά κατεύθυνση, τμηματικά, από τη Δευτέρα 22 Μαΐου έως και το Σάββατο 27 Μαϊου. 
– Στο τμήμα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) έως την περιοχή της Ιωνίας (Χ.Θ. 9+000), δεξιά της οδού και στις δύο κατευθύνσεις τμηματικά, από την Πέμπτη 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου. 
Επισημαίνεται ότι δεν θα εκτελούνται εργασίες ταυτόχρονα, επί της κεντρικής νησίδας και δεξιά της οδού, στο ίδιο τμήμα της οδού. Οι εργασίες έχουν προγραμματισθεί να εκτελεσθούν τις παραπάνω ημέρες από τις 7 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες  
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης  

Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 22 Μαΐου έως και την Τρίτη 23 Μαΐου.  
Πιο αναλυτικά, θα συνεχιστούν οι εργασίες κοπής πρασίνου επί της κεντρικής νησίδας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο με Π.Α.Θ.Ε. (Α/Κ 16) έως 500 μ. πριν από τη συμβολή με την οδό Λαγκαδά, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας ανά κατεύθυνση, τμηματικά. 
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 22 Μαΐου έως και την Τρίτη 23 Μαΐου, από τις 7 π.μ. έως τις 14 στην κατεύθυνση προς ανατολικά και από τις 10 π.μ. έως τη δύση ηλίου στην κατεύθυνση προς δυτικά, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των παραπάνω οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.  
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.