ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ: Συζητά για υδρονομείς και κοπή δένδρων (23/5)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 23 Μαΐου, στις 8 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2023.

2) Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2023-2024.

3) Αντικατάσταση μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας.

4) Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της ΔΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2022.

5) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Βιώσιμης Πόλης για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας

6) Έγκριση Β’ τροποποίησης της με αριθμ. 24/2028 μελέτης του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00 €.

7) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας.

8) Έγκριση τροποποίησης του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, του υποέργου 4 “Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες” του έργου “Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθειας συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου των διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας”, με το ποσό των 106.200,00 €.

9) Έγκριση 2ου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 “Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες” του έργου: “Κατασκευή αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας”, με το ποσό των 44.060,00 €.

10) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.

11) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας

12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.

13) Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

14) Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

15) Αγορά αγροτικού ακινήτου

16) Έγκριση αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης , τελειόφοιτου Πανεπιστημίου

17) Απομάκρυνση θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης

18) Κοπή δένδρων