ΕΔΕΣΣΑ: Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Εδεσσα

Το μεγάλο έργο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου της Έδεσσας, ένας στόχος πολλών ετών που πετυχαίνει ο Δήμος Εδεσσας, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με αρχικό προϋπολογισμό 1.140.000,00€ και αφορά στην εκ βάθρων ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου.

Οι παρεμβάσεις που γίνονται στο Κολυμβητήριο αφορούν αντικατάσταση των παραθύρων του κτηρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού, την αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED και την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο σύστημα επεξεργασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών με την εγκατάσταση δεξαμενών υπερχείλισης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων φίλτρων, εναλλακτών θέρμανσης και αντλιών κυκλοφορίας, καθώς και τη διασύνδεση με την αντλία θερμότητας για θέρμανση του νερού με ανάκτηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ο Δήμος Έδεσσας και η ΔΗΚΕΔΕ με δικά τους κόστη βελτιώνουν τις υποδομές φιλοξενίας των αθλούμενων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Έδεσσας θα μειώσει δραστικά το λειτουργικό κόστος και θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για συνεχή λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής αθλητικής υποδομής της πόλης μας.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να γίνει σε περίπου έναν μήνα, οπότε το Κολυμβητήριο αναμένεται να ανοίξει για το κοινό τον προσεχή Ιούλιο με αναβαθμισμένες υποδομές και ενεργειακή θωράκιση, έτσι ώστε να λειτουργεί και τους χειμερινούς μήνες. 

Γραφείο Τύπου Δήμου Έδεσσας