ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άλλη μια ενέργεια για τον εκσυγχρονισμό της άρδευσης ετοιμάζεται στον Δήμο Αλμωπίας.

Υπογράφηκε σύμβαση για την σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της απόδοσης δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας.

Η μέγιστη χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης φτάνει τις 700.000€ για την αναβάθμιση 
και ανανέωση του στόλου αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης που διαθέτει ο Δήμος με 
σκοπό την αναβάθμιση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών!

 Στεκόμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των πολιτών με σύγχρονες λύσεις. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ