“Κανναβουργείο”, Κολυμβητήριο, Νέο Γήπεδο στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας (6/9)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 3 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1 Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» 
(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
2 Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» 
(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
3 Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
4 Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης και θυρών εισόδου νέου γηπέδου στην περιοχή Πασά – Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
5 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «Αποστράγγιση υπόγειων υδάτων από τμήμα οδού οικισμού Αγ. Δημητρίου και επισκευή τοιχίου πάρκου Τσίτση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
6 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
7 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επισκευή WC Δημοτικού Σχολείου Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 13 / 2019) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
8 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Κερκίδας και Οικίσκου WC για το Ανοιχτό Γήπεδο στη Θέση “Πασά -Τσαΐρ” Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
9 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
10 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
11 Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
12 Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
13 Παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων Δημοτικού κολυμβητηρίου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
14 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Περαία (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
15 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παραχώρησης ακινήτου που βρίσκεται στην Δημοτική κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
16 Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
17 Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).   
18 Γνωμοδότηση για απαγόρευση βοσκής στις συστάδες που θα υλοτομηθούν στη διάρκεια ισχύος διαχειριστικών μελετών για το συνιδιόκτητο δάσος Άλγερι και για το  συνιδιόκτητο δάσος Πλατάνης (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).   
19 Ονοματοδοσία του γηπέδου Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).   
20 Έγκριση της αριθμ. 51/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ). 
21 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
22 Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις ¨ΣΠΗΛΙΑ¨& ¨ΓΥΜΝΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ¨ της εταιρείας ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Α.Ε. συνολικής ισχύος 56,4 MW και των συνοδών υποστηρικτικών του έργων (Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής  Μακεδονίας Π.Ε. Φλώρινας – Πέλλας, Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Έδεσσας» (ΠΕΤ: 2208820619) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 
23 Τροποποίηση της αριθμ. 141/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραχώρησης του κτιρίου του Φ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος στο Δήμο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
24 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 13ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ