ΕΔΕΣΣΑ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΓΑ & ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Αγροτικά Εδεσσα Ελλάδα Μακεδονία Νέα

👉🏼Προτάσεις Διαβούλευσης για το νεο θεσμικο πλαίσιο του ΕΛΓΑ και αίτημα ενεργοποίησηςτου άρθρου 36 απο τον Δήμο Έδεσσας

Η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Έδεσσας κατέθεσε τις προτάσεις της στην 1η Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα στάλθηκε επιστολή με την οποία προτείνεται η πρόσληψη γεωπόνων με ενεργοποίηση του άρθρο 36 του Ν. 4765/2021.

Η πρόταση αυτή αφορά προσωπικό επιπλέον της υφιστάμενης προκήρυξης για την πρόσληψη Γεωπόνων σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς αφενός οι χρόνοι πρόσληψης σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη απαιτούν τουλάχιστον 2 μήνες και αφετέρου ο αριθμός των Γεωπόνων που θα διατεθούν στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Βέροια δεν επαρκεί για την έγκαιρη εκτίμηση των εκτεταμένων ζημιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο προτάσεων της διαβούλευσης.

Σε συνέχεια της από 14/05/24 ανακοίνωσης με θέμα «ΝΕΟΣ ΕΛΓΑ – 1η Διαβούλευση για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ» σας παραθέτουμε τις προτάσεις του Δήμου Έδεσσας:
⚫️ Σελ 1. Θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα νέα ζημιογόνα αίτια και επίσης να μπορεί να γίνεται επικαιροποίηση της λίστας των ζημιογόνων αιτίων καθώς η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την επιστημονική έρευνα μπορεί να προκαλούν και να αποκαλύπτουν αντίστοιχα νέα αίτια απώλειας παραγωγής όλο και πιο συχνά τα επόμενα χρόνια.

⚫️ Σελ 1. Η επιτάχυνση της εκτιμητικής διαδικασίας θα πρέπει να στηρίζεται στον συνδυασμό ανθρώπινου δυναμικού και κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού και λογισμικού

⚫️ Σελ 2. Το θέμα της μείωσης των αποζημιώσεων σε περίπτωση συνεχόμενων ζημιών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς σε περιοχές εντατικών μονοκαλλιεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τις καλλιέργειες κερασιών, μήλων και ροδάκινων) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών. Χρειάζεται συνδυασμός κριτηρίων όπως πχ η εγκατάσταση καλλιεργειών εκτός ενδεικνυόμενης κλιματικής ζώνης. Το θέμα αυτό αναφέρεται σε δυο σημεία στην ίδια σελίδα και τα οποία καλύπτονται από το ίδιο σχόλιο.

⚫️ Σελ 2 Η συνάρτηση του καύσωνα με τη μέση θερμοκρασία της περιοχής ποιες χρονικές περιόδους θα περιλαμβάνει και πως θα τεκμηριώνεται ?

⚫️ Σελ 2 Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως γίνεται η τεκμηρίωση του ήπιου χειμώνα και πιο μοντέλο ωρών χαμηλών θερμοκρασιών θα χρησιμοποιείται.

⚫️ Σελ 3 Θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι δικλείδες ασφαλείας του ψηφιακού συστήματος που θα διασφαλίζουν την διαφάνεια και την αξιοπιστία της λειτουργικότητας του συστήματος.

Κατά την άποψη μας το επόμενο στάδιο διαβούλευσης θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερές και να αποτυπώνει στο σύνολο του τον νέο κανονισμό και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εφαρμογής του.

Γραφείο Τύπου Δήμου Έδεσσας