ΦΣΕ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”: Παραχώρηση του κτιρίου στο Δήμο Εδεσσας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Καλούμε τα μέλη του συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την παραχώρηση του κτιρίου του Συλλόγου στον Δήμο Έδεσσας.

Η παραχώρηση του κτιρίου θα γίνει κατά χρήση και για χρονικό διάστημα 15 ετών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 6-9-2023 έως 6-9-2038.

Η παραχώρηση αυτή γίνεται λόγω της βασικής προϋπόθεσης για ένταξη στο πρόγραμμα «Πράσινο Ταμείο».

Η συνέλευση θα γίνει στον χώρο του καφέ “THE MILL”, στον χώρο των Μύλων στην Έδεσσα. 

Ορίζεται ως ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 7 μ.μ. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Γιάννης Χατζηπέγιου
Ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Ιακωβάκης
Η Γραμματέας Λίνα Παπαδοπούλου