ΥΦΑΑΤ, Δ. ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: “ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΑΙΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ”

Αγροτικά Ελλάδα Μακεδονία Νέα Πέλλα

Εκδόθηκε η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές, με σκοπό να προσφέρουν το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» στους αγρότες καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες ένταξης αγροτικών καταναλωτών σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που υποχρεούνται να προσφέρουν οι προμηθευτές.

Ειδικότερα, το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» παρέχει στους αγρότες πρόσβαση σε μακροχρόνια (10ετή) βάση σε χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί ακόμα μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους στο αγροτικό ρεύμα.

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τους αγρότες με σύμβαση προμήθειας με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», οι προμηθευτές εντάσσουν κάθε συμβαλλόμενο σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης αγροτών σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ανεξάρτητα από την ένταξή του σε τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», στην περίπτωση που αιτηθεί μόνο τη ρύθμιση των οφειλών του.

Αναφορικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης σημείωσε:

«Ως κυβέρνηση έχουμε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ενός πλαισίου μέτρων που θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το ζήτημα του κόστους ενέργειας για τους παραγωγούς μας. Το τιμολόγιο ΓΑΙΑ είναι ένα μέτρο που προσφέρει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να συνάψουν διμερείς συμβάσεις με παρόχους σε 10ετή βάση, με χαμηλή τιμή. Παράλληλα, οι προβλέψεις της απόφασης για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι μια πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις παλιότερες υποχρεώσεις τους προς τους παρόχους ενέργειας με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τον ιδιωτικό τους προϋπολογισμό.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι παραγωγοί μας είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα του αυξημένου κόστους παραγωγής και για αυτό, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει, προχωράμε στη λήψη εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίσουν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο».