Θα ηχήσουν οι σειρήνες και οι καμπάνες τη Δευτέρα …. στο πλαίσιο άσκησης (2/10)

Πέλλα

Στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23» θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμάχου Πληθυσμού, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών εκκλησιών. 

Λόγω του γεγονότος ότι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Αμάχου Πληθυσμού με την ταυτόχρονη ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, εφιστάται η προσοχή στην έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των πολιτών, προς αποφυγή σύγχυσης ή ανησυχίας.  
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου:  

Τοπική ώρα 11:00, θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας. 
Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας. 
Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, (χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων), για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων ( ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας. 
Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.