Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Περισσότερες από 10.000 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανακοίνωσε σήμερα (3.10.2023) το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Πρόκειται για 4.977 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε κλάδους και ειδικότητες σχολείων Ειδικής Αγωγής και 3.128 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων προσλαμβάνονται για Ειδική Αγωγή, 1.276 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για Γενική Εκπαίδευση και 91 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε Μουσικά Σχολεία.

Συνολικά, δηλαδή, γίνονται 10.753 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και τα ονόματα από το υπουργείο Παιδείας

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις».

Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των 2.026 προσλήψεων εκπαιδευτικών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εδώ