Λέσχη Λογοτεχνίας στο ΚΔΒΜ Δήμου Εδεσσας

Εδεσσα

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Έδεσσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Έδεσσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Έδεσσας μπορεί επιπλέον να δημιουργηθεί τμήμα για τα ακόλουθο πρόγραμμα: 
Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας, 25 ώρες 
Το ως άνω πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:   
Τηλ.: 23813 50758 
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αιγών 1, 582 00 Έδεσσα 
Email: athanasiou.k@edessa.gr  
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (στο παραπάνω email, με σκαναρισμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ). Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ: http://www.dimosedessas.gov.gr/  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.