ΠΚΜ | «Συν-δημιουργία του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων στο χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας»

Κεντρική Μακεδονία

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας Φύλου της ΠΚΜ και την πρόεδρό της,  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός Σχεδίου Ισότητας Φύλων που θα μπορέσει να υιοθετηθεί στο χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας. Οι αρχές και τα μέτρα που θα προκύψουν από το Σχέδιο Ισότητας θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατάρτιση της επόμενης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), εξασφαλίζοντας έτσι μια ολική και πολύπλευρη ανάπτυξη στο χώρο της  Έρευνας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής και σε συνέχεια των διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με θέμα τη «Συν-δημιουργία του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων στο χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας» υλοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου άλλες δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   
Στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας (writeshop) με θέμα «Ορισμός των περιοχών παρέμβασης και των ενδεικτικών δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Ισότητας Φύλων στην Ε&Κ». 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου τριάντα (30) εκπρόσωποι φορέων του λεγόμενου “Τριπλού Έλικα” (Κυβέρνηση – Βιομηχανία – Ακαδημαϊκή Κοινότητα), οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει και τις προηγούμενες εκδηλώσεις συν-δημιουργίας του έργου “TeRRItoria”. 
Οι παρευρισκόμενοι συνέβαλαν σε μια γόνιμη συζήτηση και σε μια διαδραστική συλλογή  και σύνταξη ιδεών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Slido, Miro board), προκειμένου να συγκεντρωθούν τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα συγκεκριμένα μέτρα κατατάχθηκαν σε οκτώ διαφορετικούς τομείς παρέμβασης (π.χ. ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αντιπαράθεση κοινωνικών και πολιτιστικών στερεοτύπων, αντιμετώπιση οριζόντιου διαχωρισμού), οι οποίοι προέκυψαν με βάση τις δραστηριότητες χαρτογράφησης του έργου και βασίστηκαν κυρίως σε προηγούμενες συζητήσεις και συναντήσεις. 
Οι δραστηριότητες της συνάντησης εργασίας οδήγησαν στην καταγραφή ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων μέτρων ισότητας για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας. 
Αυτά τα μέτρα έχουν ισχυρές δυνατότητες να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Ισότητας ως έχει ή να χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης για τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων και δραστηριοτήτων.  
Η δημόσια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή περίπου τριάντα πολιτών  που «συγκεντρώθηκαν» διαδικτυακά για μια δημιουργική και διαδραστική συζήτηση με σκοπό να ενσωματωθεί και η εξωτερική οπτική στο σχεδιασμό του πειράματος. 
Ο σκοπός επιτεύχθηκε μέσω της παρουσίασης στους πολίτες των προηγούμενων δραστηριοτήτων συν-σχεδιασμού και ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής συνάντησης εργασίας (writeshop), δηλαδή των προτεινόμενων μέτρων στους τομείς παρέμβασης του Σχεδίου Ισότητας Φύλων. Οι πολίτες εξέφρασαν την άποψή τους τόσο μέσα από συζητήσεις όσο και μέσα από δημοσκοπήσεις,  με τη βοήθεια διαδικτυακών εφαρμογών. Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης βοήθησαν στη διαμόρφωση μιας πιο εμπεριστατωμένης άποψης και εικόνας σχετικά με την ισότητα των φύλων και το επικείμενο περιφερειακό Σχέδιο Ισότητας. Οι πολίτες περιέγραψαν πραγματικές ελλείψεις και προκλήσεις που δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά εμφανίζονται σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα και περιβάλλοντα. Η περιγραφή τέτοιων προκλήσεων συνοδεύτηκε τελικά από μερικές καινοτόμες ιδέες και προτάσεις. 
Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “TeRRItoria” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Ενώ οι προηγούμενες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2020 και στο σχετικό εργαστήριο επικεντρώθηκαν κυρίως στο οικοσύστημα του τριπλού έλικα, δηλαδή την ουσιαστική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ Κυβέρνησης – Βιομηχανίας – Ακαδημαϊκής Κοινότητας, η δημόσια εκδήλωση ήταν αυτή που έφερε περισσότερα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και το ευρύτερο κοινό στο τραπέζι των συζητήσεων. Δεδομένου ότι το “Public Engagement” είναι ένα από τα κλειδιά της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, η συμμετοχή του ευρύτερου κοινού είναι ιδιαίτερα σημαντική και για το λόγο αυτό η δημόσια εκδήλωση  επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην κοινωνία των πολιτών».