Βοήθεια στο Σπίτι» | Οι 3 θέσεις ειδικών κατηγοριών σε Δήμους της Πέλλας

Πέλλα

Eγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ (3.088) κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), για τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσιακές μονάδες των Ο.Τ.Α.
Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ προχώρησε στην κατανομή σε δήμους συνολικά 187 θέσεων, σε δήμους για την κάλυψη των αναγκών στο Βοήθεια στο Σπίτι, εκ των οποίων 3 στην Πέλλα (στους Δήμους Αλμωπίας και Πέλλας).

Ετικέτα: