Ο Δήμος Αλμωπίας για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Αγροτικά

4η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 

Ανακοίνωση του Δήμου Αλμωπίας για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 αναφέρει: 

Από την Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.701656 (4174)/16-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΚΒ7ΛΛ-ΘΒ1) δημοσιεύτηκε η 4η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διοικητική προσφυγή (ένσταση) εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών ενώ μπορούν να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα οικειοθελώς εντός 5 (πέντε) ημερών. 

Πληροφορίες: Περιοχή Έδεσσας 23813 51217 και 23813 51382.