Διαδικτυακή συνάντηση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών (ΦΩΤΟ)

Παιδεία

Το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών συμμετείχε, διαδικτυακά, στην πέμπτη διακρατική συνάντηση, που έλαβε χώρα στην πόλη Παλέρμο της Ιταλίας, από 12-04-2021 έως και 16-04-2021, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ2 – Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης με αριθμό σύμβασης: 2018-1-TR01-KA229-059667_5 και τίτλο: «Müzakereci – Arabulucu – Lider – Öğrenciler (Σχολική Διαμεσολάβηση – Μαθητές Ηγέτες)». 
Στο Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα το σχολείο της Τουρκίας έχει αναλάβει το συντονισμό και μετέχουν, εκτός του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, σχολεία από την Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία
Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι ένας νέος θεσμός που αφορά την ειρηνική επίλυση των διαφορών εντός σχολικού περιβάλλοντος. 
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια στο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης της ΔΔΕ Πέλλας στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας.

Στην 5η διακρατική συνάντηση παρουσιάστηκαν οι ως τώρα επιμορφωτικές δράσεις και το υλικό που έχει δημιουργηθεί από τους εταίρους για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των μαθητών από μαθητές διαμεσολαβητές. 
Επίσης, παρουσιάστηκε υλικό για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Τη διαδικτυακή κινητικότητα χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος του Παλέρμο, ο Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου υποδοχής και έγινε εικονική περιήγηση στο σχολείο, σε μνημεία και σε τουριστικά αξιοθέατα του Παλέρμο.