ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ MSc παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, MSc 

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία,  

με πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και με διδακτική εμπειρία 

παραδίδει φιλολογικά μαθήματα  

σε μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου 

Tιμές προσιτές! 

Tηλ. 6940976289

Ετικέτα: