Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας – Δύο συνεδριάσεις (13 & 14/11)

Κεντρική Μακεδονία

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που αφορούν στην απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων έτους 2023, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών  Δαπανών  Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας  έτους 2023. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών  Δαπανών Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  έτους 2023. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2023. 

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έτους 2024. 

ΘΕΜΑ 6ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2024. 

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ειδικών Χρηματοδοτικών Πηγών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024.

Εισηγήτρια σε όλα τα θέματα θα είναι η Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

Ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 14 Νοεμβρίου  

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), υβριδικά (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)  με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2024. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.