ΔΕΥΑ Πέλλας: Προσλήψεις & θέσεις μαθητείας

Γιαννιτσά

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας (ΔΕΥΑΠ) θα πραγματοποιηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
• Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελέσματα Χρήσης ΔΕΥΑΠ 2020.

• Τμηματική έγκριση του 1ου παραδοτέου (Παραδοτέου Φάση Α) «Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης και προετοιμασίας οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για το έργο: Υλοποίησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν) ΔΕΥΑ Πέλλας».

• Έγκριση και ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Ανανέωση – Τροποποίησης της Μ.Π.Ε της με αριθμό 5486/15-7-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στα έργα Αποχέτευσης και ΕΕΛ των οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας – Παλαίφυτου».

• Οικονομική ενίσχυση στην ΔΕΥΑ Μαντουδίου Λίμνης κ Αγίας Άννας (Β. Εύβοια).

• Διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ-Σ του ΟΑΕΔ.

• Πρόσβαση της ΔΕΥΑΠ στην υπηρεσία internet banking της Τράπεζας EUROBANK ΑΕ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

• Έγκριση προσλήψεων εργαζομένων της ΣΟΧ1/2021.

• Καταγραφή αναγκών για μόνιμο προσωπικό ΔΕΥΑΠ (ενημέρωση ΕΔΕΥΑ).

• Έγκριση δαπανών για επείγουσες <200,00€

• Αιτήσεις Διάφορα 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ 
Γεώργιος Τόσιος