Ειδικότητες για όλα … τα γούστα στις Σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Παιδεία

Δεκάδες είναι οι ειδικότητες στις Σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.oaed.gr/mathitia